Üyelik ve Kullanım Koşulları

ÜYELİK VE KULLANIM KOŞULLARI

Sitenin Mülkiyeti; Kullanım Kurallarının Kabulü

Bu Kullanım Kuralları, tüm Ege Çarşı Mağazaları siteleri dahil olmak üzere, www.egecarsimagazalari.com adresinde bulunan Ege Çarşı Mağazaları Sanal Market web sitesi ve Ege Çarşı Mağazaları, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının cep telefonları ve çeşitli ortamlarda da dahil olmak üzere tüm siteleri ve uygulamaları için geçerlidir. ( birlikte "Site" olarak anılacaktır ). Site, (Şirket Ünvanı) (Ege Çarşı Mağazaları) tarafından işletilmektedir. 

Siteyi kullanmakla, bu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktasınız; kabul etmiyorsanız, siteyi kullanmamalısınız.
Ege Çarşı Mağazaları, kendi inisiyatifine bağlı olarak bu kullanım koşulları üzerinde dilediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanım koşullarını değişikliklere karşı düzenli olarak kontrol etme sorumluluğu size aittir. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra siteyi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu kullanım koşullarına uyduğunuz sürece, Ege Çarşı Mağazaları, kişisel, münhasır olmayan, devredilebilir olmayan ve sınırlı bir ayrıcalık olan Siteye girme ve kullanma hakkını size vermektedir.
 

İçerik ve Telif Hakkı Uyarısı
Sitede yer alan her türlü metin, grafik, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, fotoğraf, ticari marka, logo, ses, müzik, artwork ve bilgisayar kodunun ( birlikte "İçerik" olarak anılacaktır ) mülkiyeti, kontrolü veya lisansı, söz konusu içeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, "görünüm ve yapısı" ve düzenlemesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ege Çarşı Mağazaları’na veya Ege Çarşı Mağazaları ilgili malzemelerin lisansını veren üçüncü şahıslara aittir ve ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve ticari marka kanunları, çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve rekabet yasaları ile korunmaktadır.
Bu kullanım kurallarında aksi açıkça belirtilmediği sürece, sitenin hiçbir kısmı ve hiçbir İçerik Ege Çarşı Mağazaları 'nın önceden açık ve yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, gösterilemez, sergilenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka bir bilgisayar, sunucu Web sitesi veya diğer yayın veya dağıtım ortamına veya herhangi bir ticari girişim için iletilemez veya dağıtılamaz ( "mirroring" de dahil olmak üzere).

Ege Çarşı Mağazaları tarafından siteden indirilmek üzere sağlanan Ege Çarşı Mağazaları ürünleri ve servisleri hakkındaki tüm bilgileri (bilgi föyleri, makaleleri ve benzer malzemeleri), (1) söz konusu belgelerin tüm kopyalarından herhangi bir mülkiyet uyarısı ifadesini kaldırmamanız, (2) söz konusu bilgileri sadece kendi şahsi, ticari olmayan bilgilenme amacıyla kullanmanız ve bu bilgiyi kopyalamamanız veya herhangi bir ağa bağlı bilgisayarda veya herhangi bir ortamda yayınlamamanız, (3) söz konusu bilgide değişiklik yapmamanız ve (4) bu belgelere ilişkin ek bir beyanat veya garantide bulunmamanız kaydıyla kullanabilirsiniz. Malzemeleri indirmeniz dolayısıyla, indirilen malzemeye ilişkin herhangi bir hak, çıkar veya menfaat edinemezsiniz. Ege Çarşı Mağazaları, bu web sitesinden indirdiğiniz her türlü içeriğin fikri mülkiyet haklarını tamamen saklı tutar.

Sitenin Kullanımı
Sitenin herhangi bir kısmına veya herhangi içeriğe erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya sitenin veya herhangi bir içeriğin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, site vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla, "deep-link" "page-scrape", "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji, veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel prosesler kullanamazsınız. Ege Çarşı Mağazaları bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar.

Site'nin herhangi bir bölümüne veya Site ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, Ege Çarşı Mağazaları sunucusuna, site üzerinde veya site vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, şifre "avcılığı" veya diğer meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişmeye kalkışamazsınız.

Sitenin veya siteye bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, site veya siteye bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Sitenin herhangi bir diğer kullanıcısı veya ziyaretçisi ya da Ege Çarşı Mağazaları’nın başka bir müşterisine ait bilgileri, size ait olmayan herhangi bir Ege Çarşı Mağazaları hesabı dahil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamazsınız. Siteyi veya site üzerinde veya site vasıtasıyla verilen herhangi bir servisi veya bilgiyi, site tarafından belirtildiği şekilde kendi bilgileriniz hariç kişisel bilgiler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanamazsınız.
Sitenin ya da Ege Çarşı Mağazaları’nın sistem veya ağlarına, siteye veya Ege Çarşı Mağazaları’na bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınmanız gerekmektedir.

Sitenin veya site üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını veya Site'nin başka bir şahıs tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız.
Site üzerinde veya site vasıtasıyla ya da site üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla Ege Çarşı Mağazaları’na gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamazsınız. Başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemezsiniz.
Siteyi veya herhangi bir içeriği kanuni olmayan veya işbu Kullanım Kuralları'nda yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da Ege Çarşı Mağazaları’nın veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamazsınız.


Görüşler, Yorumlar, Sunumlar ve Diğer İletiler
Görüş, yorum ve diğer ileti, fotoğraf veya videolar (birlikte "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır ), verilen Kullanıcı İçeriği iş bu Kullanım Kuralları'na ve Yorum Kurallarımıza uygun olarak sunulduğu takdirde kabul edilmektedir.
Site üzerinden sunulan her türlü kullanıcı içeriğinin doğru olduğunu, yürürlükteki kanun, yönetmelik, Ege Çarşı Mağazaları kural veya politikalarının ihlal etmeyeceğini veya ihlalini kolaylaştırmayacağını, telif hakkı, marka, gizlilik veya reklam hakları gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahıs haklarını ihlal etmeyeceğini, herhangi bir şahsa veya kuruluşa zarar vermeyeceğini gönderici tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. Site üzerinden sunulan kullanıcı içeriği müstehcen, yakışıksız veya tehditkar lisan ile yazılım virüsleri, siyasi kampanya, ticari teklifler, zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir "spam" içermemelidir. Ayrıca, gönderilen kullanıcı içeriği için herhangi bir üçüncü şahıstan ücret veya herhangi bir karşılık almadığınızı kabul etmektesiniz.
Kullanıcı İçeriğinden tamamen gönderici sorumludur ve Ege Çarşı Mağazaları gönderilen Kullanıcı İçeriğine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı İçeriğinden kaynaklanan tüm talep ve sorumluluklara karşı gönderici Ege Çarşı Mağazaları’na tazmin etmeyi kabul etmektedir. Kullanıcı İçeriğini izlemediğimizi, ancak bu kuralları, Yorum Kuralları'nı ihlal ettiğine veya başka bir nedenle bizim için, diğer Ege Çarşı Mağazaları ziyaretçileri veya üçüncü bir şahıs için zararlı olduğuna tamamen kendi inisiyatifimize dayanarak kanaat getirdiğimiz kullanıcı içeriği dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple her türlü Kullanıcı İçeriğini inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğumuzu kabul etmektesiniz.
Gönderdiğiniz her türlü Kullanıcı İçeriği için, Ege Çarşı Mağazaları’na söz konusu içeriği kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği size herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektesiniz. Bu konuda şimdiden muvafakat etmektesiniz. Bu sebeple, bize lisansını vermek istemediğiniz herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öykülerini, ürün fikirlerini, bilgisayar kodunu veya orijinal artwork gibi şeyleri bize göndermeyiniz. Ayrıca, gönderdiğiniz kullanıcı içeriği ile birlikte verilen ismin kullanma hakkını da Ege Çarşı Mağazaları’na vermektesiniz.
Kullanıcı İçeriğini göndermek için gerçek e-posta adresinizi vermeniz gerekmektedir. Gönderdiğiniz her türlü içerik internet kanalıyla yönlendirilecektir ve kullanıcı içeriğinin gizliliğine ilişkin herhangi bir beklentinizin olmayacağını kabul etmektesiniz. Değerlendirmeniz ve yorumunuzla ilgili olarak, e-posta adresinizi göndererek, Ege Çarşı Mağazaları ve üçüncü şahıs servis sağlayıcılarının e-posta adresinizi, yorumunuzla ilgili olarak sizinle irtibat kurmak veya diğer idari amaçlar için kullanabileceklerini kabul etmektesiniz, bununla beraber Ege Çarşı Mağazaları’nın herhangi bir kullanıcı içeriğine yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

Satın Almalar; Diğer Kurallar
Yarışmalar, promosyonlar ve diğer benzer özellikler dahil olmak üzere mal veya hizmet alımına ve sitenin belli kısımlarının veya özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir ve söz konusu kuralların tamamı, bu referansla iş bu kullanım kurallarının bir parçası haline gelir. Söz konusu servis veya özelliği kullanmak için yeterli yasal yaşta olduğunuzun beyan edilmesi dahil olmak üzere, söz konusu ek kurala uymayı kabul etmektesiniz. İş bu kullanım kuralları ve sitenin belli bir kısmı ya da site üzerinden ya da site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet için yayınlanmış veya geçerli kurallar arasında bir farklılık olması durumunda, sitenin ilgili kısmının veya spesifik hizmetin kullanımında söz konusu diğer kurallar geçerli olacaktır.
Varsa Ege Çarşı Mağazaları’nın ürün ve hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri bu ürün ve hizmetlerin verilmesine ilişkin anlaşmalara tabidir ve bu Site'de yazılı hiçbir şey söz konusu anlaşmaları değiştirici nitelikte değildir.
Ege Çarşı Mağazaları, tek bir ürüne ilişkin büyük siparişler veya birçok ürüne ilişkin büyük siparişler için ek indirim teklif etmemektedir. Ege Çarşı Mağazaları satın alma miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar. Ege Çarşı Mağazaları, site üzerinde sunulan ürün veya hizmetlerde veya söz konusu ürün ya da hizmetlerin geçerli fiyatlarında dilediği zaman haber vermeden değişiklik yapabilir. Ürünlere ve hizmetlere ilişkin site üzerindeki malzemeler güncelliğini yitirebilir ve Ege Çarşı Mağazaları, Site üzerindeki söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin malzemeleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır. 

 

Hesaplar, Şifreler ve Güvenlik
Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan belli özellikler veya hizmetler, bir hesap açmanızı (e-posta ve şifre oluşturmanızı) gerektirmektedir. Şifreniz dahil olmak üzere hesabınızda bulunan bilginin gizliliğini koruma sorumluluğu ve bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlayamamanız halinde hesabınızda gerçekleşen hür türlü faaliyete ilişkin sorumluluk tamamen tarafınıza aittir. Hesabınızın veya şifrenizin her türlü yetkisiz kullanımını ya da diğer güvenlik ihlallerini derhal Ege Çarşı Mağazaları’na bildirmeyi kabul etmektesiniz. Hesap bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamamanız sonucunda başka birinin sizin Ege Çarşı Mağazaları kimliğinizi, e-postanızı, şifre veya hesabınızı kullanması nedeniyle Ege Çarşı Mağazaları’nın veya sitenin diğer başka bir kullanıcısı veya ziyaretçisinin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz.
Başka birinin e-postasını, şifresini veya hesabını, söz konusu e-posta, şifre veya hesabın sahibinin açık izni ve onayı olmadan kullanamazsınız. Ege Çarşı Mağazaları, bu yükümlülüklere uymamanız sonucu ortaya çıkacak hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu olamaz ve olmayacaktır.
 

Gizlilik
Bu Site'nin kullanımında Ege Çarşı Mağazaları’nın Gizlilik Politikası geçerlidir ve söz konusu politikanın koşulları, bu referans vasıtasıyla iş bu kullanım kurallarının bir parçası yapılmıştır. Ayrıca, siteyi kullanmakla, internet iletimlerinin hiçbir zaman tamamen özel veya güvenli olmayacağını kabul etmektesiniz.
Diğer Sitelere ve Ege Çarşı Mağazaları sitesine bağlantılar

Bu Site, diğer bağımsız üçüncü şahıs Web sitelerine ( birlikte "Bağlantılı Siteler" olarak anılacaktır ) bağlantılar içerebilir. Bu Bağlantılı Siteler sadece ziyaretçilerimize kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir. Söz konusu bağlantılı Siteler, Ege Çarşı Mağazaları’nın kontrolü altında değildir ve Ege Çarşı Mağazaları, söz konusu bağlantılı sitelerde yer alan bilgi veya malzemeler dahil olmak üzere bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Bu Bağlantılı sitelerle etkileşiminize ilişkin olarak kendi bağımsız değerlendirmenizi yapmanız gerekmektedir.
 

Uyarılar
Ege Çarşı Mağazaları, sitenin veya sitenin herhangi bir içeriği, servisi veya özelliğinin hatasız, kesintisiz olacağını ya da herhangi bir kusurun düzeltileceğini, sitenin tarafınızca kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını vaat etmez. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "olduğu kadarıyla" verilmektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler haber vermeden değiştirilebilir. Ege Çarşı Mağazaları, siteden indirdiğiniz herhangi bir dosyanın veya diğer verinin virüsler, bulaşıcı veya yok edici özellikler taşımayacağını garanti edemez. Ege Çarşı Mağazaları, doğruluk, ihlalsizlik, ticarilik ve belli bir amaca uygunluk dahil olmak üzere açık veya gizli her türlü garantiyi reddeder. Ege Çarşı Mağazaları, sitenin ve/veya herhangi bir Ege Çarşı Mağazaları hizmetinin tarafınızca kullanımı ile ilgili olarak üçüncü şahısların hal, ihmal ve davranışına ilişkin her türlü sorumluluğu reddeder. Sitenin ve bağlantılı sitelerin tarafınızca kullanımına ilişkin tüm sorumluluk size aittir. Site veya içeriğiyle ilgili her türlü memnuniyetsizliğe ilişkin olarak yapmanız gereken sitenin veya söz konusu içeriğin kullanımına son vermektir ki bu da taraflar arasındaki anlaşmanın bir parçasıdır.

Yukarıda yazılanların genelliğine zarar gelmeksizin, Ege Çarşı Mağazaları her bir ürün tanımının doğruluğu veya eksiksizliğine ilişkin her türlü sorumluluğu reddeder. Tüm ürün tanımları ürünün tedarikçisinden alınmaktadır.
Yukarıdaki uyarı sadece herhangi bir yüklenimi yerine getirmeme, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işletim veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık, imha, yetkisiz erişim, değişiklik veya kullanım, sözleşme ihlali, haksız fiil, özensizlik veya diğer hukuki sebep sonucu ortaya çıkan kayıp, sorumluluk veya hasarlar için geçerlidir.

Bu web sitesinde gösterilen ürünlerin renkleri mümkün olduğunca doğru gösterilmeye çalışılmaktadır. Bununla beraber, renkler monitörünüze bağlı olduğundan, monitör ekranınızın herhangi bir rengi doğru göstereceği garanti edilememektedir.
Ege Çarşı Mağazaları dilediği zaman aşağıda sayılan eylemleri haber vermeden yapma hakkına sahiptir: (1) Site veya sitenin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme; (2) Siteyi veya sitenin herhangi bir kısmını ve geçerli politika veya kuralları değiştirme; (3) olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi veya diğer değişiklikleri yapmak için site veya sitenin herhangi bir kısmının işletimine ara verme ve (4) ürünlerin sipariş miktarlarına ilişkin sınırlamalar uygulama.
 

Tazminat
Siteyi kullanımınızdan doğan dolandırıcılık amaçlı durumlarda, Ege Çarşı Mağazaları aleyhinde herhangi bir üçüncü şahıs tarafından öne sürülebilecek her türlü talep, zarar, sorumluluk, iddia veya gidere karşı (vekalet ücretleri dahil olmak üzere) Ege Çarşı Mağazaları, memurlarını, müdürlerini, hissedarlarını, çalışanlarını, acentelerini, iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını muaf tutmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

 

Kullanım Kurallarının İhlali
Site'nin tarafınızca kullanımı ile ilgili herhangi bir soruşturma veya şikayet ile ilgili olarak veya Ege Çarşı Mağazaları’nın hakları veya mülkiyeti ya da Ege Çarşı Mağazaları müşterileri dahil olmak üzere sitenin ziyaretçileri veya kullanıcılarının hakları ve mülkiyetine zarar verebilecek veya müdahalede bulunabilecek herhangi bir kişiyi tanımlamak, bu kişiyle irtibat kurmak veya aleyhinde yasal işlem başlatmak için bilgi paylaşımının gerekli olduğunu tespit etmemiz halinde, Ege Çarşı Mağazaları, hakkınızdaki bilgileri (kimlik bilgileriniz dahil olmak üzere) paylaşabileceğini kabul etmektesiniz. Ege Çarşı Mağazaları, yürürlükteki herhangi bir kanun, yönetmelik, yasal süreç veya resmi talebe uymak için gerekli gördüğü bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. Ege Çarşı Mağazaları, ayrıca yürürlükteki kanunun bu tür bir paylaşımı gerektirdiğini veya müsaade ettiğini tespit ettiği takdirde, dolandırıcılıktan korunma amacı ile diğer şirket ve kurumlarla bilgi alışverişi dahil olmak üzere, bilgilerinizi açıklayabilecektir.
Ege Çarşı Mağazaları’na site aracılığıyla veya site üzerinden sunulan herhangi bir hizmet aracılığıyla gönderdiğiniz ileti veya iletişimi Ege Çarşı Mağazaları’nın saklayabileceğini ve kanunen gerektiği takdirde ya da Ege Çarşı Mağazaları (1) yasal sürece uymak, (2) iş bu kullanım kurallarını tatbik etmek, (3) söz konusu verilerin başkalarının haklarını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt vermek veya (4) Ege Çarşı Mağazaları, çalışanlarının, sitenin kullanıcı ve ziyaretçilerinin ve kamu haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla bu tür bir saklama veya paylaşımın gerekli olduğunu düşündüğü takdirde söz konusu verileri paylaşabilir.
İş bu kullanım kuralları'nı veya toptan siparişte bulunma gibi, site'nin tarafınızca kullanımı ile ilgili diğer anlaşma veya kuralları ihlal ettiğinizin tespit edilmesi halinde, Ege Çarşı Mağazaları’nın kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden siteye erişiminizi iptal edebileceğini ve/veya gelecekte siteye erişiminizi engelleyebileceğini kabul etmektesiniz. İş bu kullanım kuralları'nın her türlü ihlalinin kanunsuz ve haksız bir uygulama teşkil edeceğini, Ege Çarşı Mağazaları için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini kabul etmektesiniz.
Ege Çarşı Mağazaları, kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden siteye erişiminizi bir nedene dayanarak iptal edebileceğini ve sebeplerin (sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla), (1) kanun icra mercilerinin veya diğer resmi makamların talepleri, (2) tarafınızca yapılan bir talep, (3) sitenin ya da site üzerinden veya site vasıtasıyla sunulan bir hizmetin sonlandırılması veya önemli ölçüde değiştirilmesi veya (4) beklenmedik teknik husus veya problemleri içerebileceğini kabul etmektesiniz.
Ege Çarşı Mağazaları iş bu kullanım kuralları'nın ihlali nedeniyle aleyhinizde herhangi bir yasal işlem başlattığı takdirde, Ege Çarşı Mağazaları, kendisine tanınan diğer haklara ek olarak söz konusu işlemin makul vekalet ücretleri ve masraflarını sizden tahsil etmeye yetkilidir ve siz de söz konusu masrafları ödemeyi kabul etmektesiniz. Ege Çarşı Mağazaları’nın iş bu kullanım kuralları'nın ihlali sonucunda siteye erişiminizin feshedilmesi nedeniyle tarafınıza veya üçüncü bir şahsa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.
 

Geçerli Kanun, Anlaşmazlıkların Çözümü
Siteye erişiminiz veya sitenin kullanımı ile ilgili tüm hususların, tüm ihtilaflar dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve İzmir Mahkemeleri'nin yetkisini kabul etmektesiniz.

Ege Çarşı Mağazaları ve tarafınız arasında sitenin kullanımı ile ilgili olarak bir anlaşmazlık veya farklılık oluşması durumunda, taraflar derhal, söz konusu anlaşmazlığı iyi niyet çerçevesinde çözümlemeye çaba sarf edeceklerdir. Söz konusu anlaşmazlığın makul bir süre içinde (otuz (30) günü aşmamak kaydıyla) çözümlenememesi durumunda, tarafların herhangi biri söz konusu anlaşmazlık veya farklılığı arabuluculuğa götürebilir. Anlaşmazlık arabuluculuk yoluyla çözümlenemezse, taraflar yürürlükteki kanun uyarınca sahip oldukları her türlü hak veya kanun yolunu izlemekte serbesttirler.
 

Yasaklanan Yerlerde Geçersizlik
Ege Çarşı Mağazaları, www.egecarsimagazalari.com sitesinin İzmir'deki lokasyonundan yönetmekte ve işletmektedir. Site dünya çapında erişebilir olmasına rağmen, site aracılığıyla veya site üzerinde tartışılan, atıfta bulunulan, sağlanan veya sunulan tüm özellikler, ürünler veya hizmetler tüm şahıslara veya tüm coğrafi bölgelere yönelik değildir. Ege Çarşı Mağazaları, kendi inisiyatifine dayanarak, herhangi bir şahıs veya coğrafi bölgeye herhangi bir özellik, ürün veya hizmetin tedarikini veya miktarını kısıtlama hakkını saklı tutar. Site üzerinde yapılan her türlü özellik, ürün veya hizmet teklifi, sitenin hizmet vermediği yerlerde geçersizdir. Sitenin faaliyet gösterdiği coğrafi bölgeler dışından siteye eriştiğiniz takdirde, inisiyatif ve yürürlükteki yerel kanunlara uyma sorumluluğu tamamen size aittir.
 

Diğer Hükümler
İşbu Kullanım Kuralları'nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hükümler, asgari ölçüde kısıtlanacak veya kaldırılacak ve iş bu kullanım kurallarının geçerliliğinin devam edebilmesi için bu kullanım kurallarının amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir. İş bu kullanım kuralları, tarafınız ve Ege Çarşı Mağazaları arasında sitenin kullanımına ilişkin anlaşmanın bütününü temsil eder ve tarafınız ve Ege Çarşı Mağazaları arasında söz konusu kullanıma ilişkin olarak önceden yapılmış diğer tüm sözlü veya yazılı anlaşma veya ön anlaşmaları iptal eder. Tarafınızın Ege Çarşı Mağazaları ile yapacağı bir satın alma anlaşmasında aksi belirtilmediği sürece, Ege Çarşı Mağazaları iş bu kullanım kurallarına aykırı herhangi bir teklifi kabul etmeyecektir ve bu türden tüm teklifler kesin olarak reddedilir. Ege Çarşı Mağazaları’nın iş bu kullanım kuralları'nın kesin olarak uygulanmasında ısrar etmemesi, Ege Çarşı Mağazaları’nın herhangi bir hükümden veya iş bu kullanım kurallarını ileride tatbik etmekten vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağı gibi Ege Çarşı Mağazaları ve tarafınız veya herhangi bir şahıs arasındaki herhangi bir davranış şeklinin, iş bu kullanım kurallarının herhangi bir hükmünü değiştirdiği varsayılmayacaktır. İş bu kullanım kuralları, herhangi bir üçüncü şahsa herhangi bir hak veya kanun yolu tanıdığı şeklinde yorumlanmayacaktır.
Ege Çarşı Mağazaları, kendi ulusal verilerine erişim sağlar ve bu nedenle coğrafi bölgenizde ilan edilmemiş Ege Çarşı Mağazaları ürünleri, programları ve hizmetlerine ilişkin referans veya çapraz referanslar içerebilir. Söz konusu referanslar, Ege Çarşı Mağazaları’nın coğrafi bölgenizde söz konusu ürün, program veya hizmetleri uygulama niyeti olduğu anlamına gelmemektedir.

 


Geribildirim ve Bilgilendirme
Bu sitede verdiğiniz her türlü geribildirim gizli olmayan bilgi sayılacaktır. Ege Çarşı Mağazaları söz konusu bilgileri kısıtlamasız bir şekilde kullanmakta serbesttir.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler önceden haber vermeden değiştirilebilir.